نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(6)

«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(6) 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/01/22
تاريخ پايان : 1400/01/22
موضوعات: سياسي / انتخابات