نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(8)

«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(8) 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/02/15
تاريخ پايان : 1400/02/15
موضوعات: انتخابات