نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(9)

«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(9) 

تعداد آرا : 10000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/02/27
تاريخ پايان : 1400/02/27
موضوعات: انتخابات