نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(18)

«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(18) 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/03/27
تاريخ پايان : 1400/03/27
موضوعات: انتخابات