نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي درباره رفتار رأي‌دهي مردم در انتخابات

نظرسنجي درباره رفتار رأي‌دهي مردم در انتخابات  

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/04/12
تاريخ پايان : 1400/04/12
موضوعات: سياسي / انتخابات