نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره کابينه آقاي رئيسي

نظرسنجي از مردم درباره کابينه آقاي رئيسي 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/05/24
تاريخ پايان : 1400/05/24
موضوعات: سياسي