نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره بازنمايي تصوير رهبري در تلويزيون

نظرسنجي از مردم درباره بازنمايي تصوير رهبري در تلويزيون 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/09/03
تاريخ پايان : 1400/09/03
موضوعات: سياسي