نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره عملکرد 100 روزه دولت آقاي رئيسي

نظرسنجي از مردم درباره عملکرد 100 روزه دولت آقاي رئيسي 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/08/23
تاريخ پايان : 1400/08/24
موضوعات: سياسي