نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره سرمايه اجتماعي

نظرسنجي از مردم درباره سرمايه اجتماعي 

تعداد آرا : 10000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: اجتماعي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1401/02/19
تاريخ پايان : 1401/02/19
موضوعات: فرهنگ و اجتماعي