نتيجه جستجو


 

عنوان : سنجش گسست نسلي در حوزه ارزش‌هاي ديني ايرانيان

سنجش گسست نسلي در حوزه ارزش‌هاي ديني ايرانيان 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: دینی فرهنگی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1401/02/25
تاريخ پايان : 1401/02/25
موضوعات: مذهبي