نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها

نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1401/02/20
تاريخ پايان : 1401/02/20
موضوعات: سياسي / اقتصادي