نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره عملکرد مجلس شوراي اسلامي» (دوره يازدهم)

«نظرسنجي از مردم درباره عملکرد مجلس شوراي اسلامي» (دوره يازدهم) 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1401/02/26
تاريخ پايان : 1401/02/26
موضوعات: سياسي