نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم آبادان درباره حادثه متروپل

نظرسنجي از مردم آبادان درباره حادثه متروپل 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1401/03/08
تاريخ پايان : 1401/03/08
موضوعات: سياسي