نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها»(5)

«نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها»(5) 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1401/03/17
تاريخ پايان : 1401/03/17
موضوعات: سياسي / اقتصادي