نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها (3)»

«نظرسنجي از مردم درباره طرح مردمي سازي نظام پرداخت يارانه ها (3)» 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1401/02/28
تاريخ پايان : 1401/02/28
موضوعات: سياسي / اقتصادي