آخرین شماره پیام پژوهش
 آرشیو
 واحدهای پژوهشی سازمان
 ارتباط با ماهنامه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره پیام پژوهش
 
شناسنامه پيام پژوهش
مدیرمسئول : عليرضا پويا سردبیر : سيدمحسن شاهنگيان
هیئت تحریریه : محمدرضا رضايي بايندر، اسماعيل سعدي‌پور، اصغر شعاع و جعفر عبدالملکي
ناظر : احسان قرني مدیر اجرایی : محمود شاهمرادي
ویرایش : افسانه موفقي صفحه آرایی : حجت حکيمي، سروش
حروفنگار : فريبا نظري چاپ : سروش
طراح جلد : حجت حکيمي
نشانی : جيابان وليعصر(عج)-خيابان هتل استقلال-ساختمان اداري جام جم-طبقه دوم-مرکز تحقيقات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22013587-22051008
تلفن : 22013587 پست الکترونیکی :PayamPajoohesh@rcirib


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.