آخرین شماره پیام پژوهش
 آرشیو
 واحدهای پژوهشی سازمان
 ارتباط با ماهنامه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره پیام پژوهش
 
شناسنامه پيام پژوهش
مدیرمسئول : مجيد ملکي تبار سردبیر : مهرداد نصيري طهراني
هیئت تحریریه : جعفر عبدالملکي، اصغر شعاع
ناظر : محمد رضا رضايي بايندر مدیر اجرایی : امير سعيدي
ویرایش : وجيهه فراهاني، سيما زريسفي صفحه آرایی : سروش
حروفنگار : مهسا آشوري چاپ : سروش
طراح جلد : مهدي بخشي
نشانی : جيابان وليعصر(عج)-خيابان هتل استقلال-ساختمان اداري جام جم-طبقه دوم-مرکز تحقيقات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
صندوق پستی : 19395-4748 دورنگار : 22013587-22051008
تلفن : 22013951-3 پست الکترونیکی :managm@irib.ir


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.