آخرین شماره پیام پژوهش
 آرشیو
 واحدهای پژوهشی سازمان
 ارتباط با ماهنامه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره پیام پژوهش
 
 
شماره پیام پژوهش : 136_137 ماهنامه پيام پژوهش، بلافاصله پس از انتشار در پرونده شخصي مديران و پژوهشگران و کارمندان پژوهشي قرار مي‌گيرد.
براي دريافت فايل به پرونده شخصي مراجعه فرمايند.
  ماه : بهمن و اسفند
سال :  1391
شناسنامه... دريافت فايل           دريافت فايل دیجیتال
فهرست پيام پژوهش
عنوان : سخن نخست
موضوع : سخن نخست
عنوان : اخبار
موضوع : اخبار
عنوان : لزوم بازنگري در فرآيند برآورد هزينه و ارز?اب? محتوا? پژوهش براي نگارش و توليد برنامههاي تلويزيوني
موضوع : مصاحبه
عنوان : پژوهش‌هاي منتشر شده
موضوع : پژوهش‌هاي منتشر شده
عنوان : تازه‌هاي نشر
موضوع : تازه‌هاي نشر
عنوان : بررسي ويژگيهاي معماري سکونتگاههاي روستايي استان کردستان
موضوع : پژوهش‌ برنامه اي
عنوان : سنجش ميزان يادآوري وضعيّت تماشا و محتواي برنامههاي تلويزيون با گذشت زمان (بخش دوم)
موضوع : مقاله
عنوان : معرفي کتاب
موضوع : معرفي کتاب
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.