آخرین شماره پیام پژوهش
 آرشیو
 واحدهای پژوهشی سازمان
 ارتباط با ماهنامه

جستجـــــو

 
 
آخرین شماره پیام پژوهش
 
  واحد های پژوهشی سازمان
نام واحد پژوهشی شماره تلفن
مرکز پژوهش و سنجش افکار ، صدا و سیما  3- 22013591
مرکز پژوهش‌های اسلامی (قم) 5443-02512919672
اداره کل پژوهش‌های معاونت سیما 88785509
اداره کل تحقیق و توسعه مهاونت صدا 7708-22053202
اداره کل پژوهش‌های معاونت سیاسی 3150
معاونت پژوهشی دانشکده صدا و سیما 22014652
مرکز تحقیقات جهاد خود کفایی 5060
دفتر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی 7154-7153
واحد تحقیقات مرکز موسیقی 88909437-88907458
دفتر مطالعات و پژوهشی معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل 7215
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.