صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/05/09
 
   
شهر :  
نام مکان :   قله‌ي قلنجه
نوع مکان :
تاريخچه : قله‌ي قلنجه، بلندترين قله ي رشته كوه اَيْنَ بارْ (رشته ي شرقي- غربي يا رشته كوه وفس) و بلندترين قله‌ي منطقه محسوب مي‌گردد؛ دامنه هاي جنوبي آن به طرف كميجان است و فرسايش در آن شديد تر از دامنه ي شمالي كه به طرف وفس است، مي باشد. دامنه جنوبي يكباره به دشت هموار منتهي می‌شود اما از دامنه شمالي چند رشته ي ديگر منشعب می‌شود و از جهت جنوب به شمال كشيده می‌شود. در دامنه شمالي در بعضي از نقاط، برف تا اوايل تابستان هم باقي مي ماند. رشته هائي كه از دامنه شمالي منشعب مي شوند در حدود 6 تا 7 كيلومتر كشيده شده و سرانجام ارتفاع خود را از دست مي دهند؛ كه در اين محل، خانه هاي مسكوني روستا قرار دارد(مناطق مسكوني وفس بر روي كوه « قلعه» يا« مصلي» قرار دارند. ارتفاع اين كوه در حدود 2300متر مي باشد). رشته هاي ديگر كه دو طرف خانه هاي مسكوني و باغ ها را در بر گرفته است در دو سمت غرب و شرق امتداد مي يابند كه در سمت غرب ارتفاع كوه كمتر شده و سرانجام به تپه ها تبديل می‌شود، در قسمت شرقي نيز اگرچه از ارتفاع كاسته می‌شود اما كوهها ادامه يافته و به كوههاي رودبار تفرش متصل مي شوند و رود قره چاي اين كوهها را از كوههاي تفرش جدا مي كند.
غير از قله قلنجه از ارتفاعات ديگر وفس مي توان به «هَرسهول(هرسائول)، دي نساء، قلعه كهنه، گااُولَ، مانْدَر، گانِوَ، حاجي رضوان، دُبرين، آبي رنگ، كلّه موشماي، كلّه اَينَبار و كوه خيبر» اشاره كرد.
آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.