صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/10/09
 
عنوان : بررسی نگرش مردم شهر بیرجند نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی
نویسنده : علی عربی، محمد اژدری
کلیدواژه : نگرش سیاسی، نگرش اقتصادی، نگرش اجتماعی- فرهنگی، برنامه¬های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی
توضیحات :
 تحقیق حاضر به بررسی نگرش مردم شهر بیرجند نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی و رابطه آن با تماشای برنامه های تلویزیون می پردازد. در این تحقیق جامعه آماری آن، تمامی افراد بالای 18 سال ساکن شهر بیرجند است. همچنین حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته شده است که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در سطح شهر تقسیم شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد نگرش سیاسی مردم شهر بیرجند نسبت به سیاست های ایران در زمینه های مختلف مثبت، نگرش اقتصادی آن ها نسبت به سیاست های اقتصادی بینابین(هرچند مخالفین بیشتر از موافقین است) و نگرش اجتماعی- فرهنگی آن ها نیز بینابین(هرچند موافقین بیشتر از مخالفین است) می باشد. همچنین مردم شهر بیرجند میزان تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بسیار پایینی دارند.از یافته های دیگر تحقیق می توان به این امر اشاره کرد که همین مقدار کم تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بر نگرش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تاثیری ندارد.
دریافت فایل
 

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.