صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/04/18
 
واحد تحقيقات صداوسيماي مركز آبادان
شرح وظايف
اين واحد در مركز شهرستان آبادان به منظور پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي مركز از طريق انجام تحقيقات كاربردي، شناخت مخاطبان برنامه‌هاي صداوسيما در منطقه، سنجش نياز آنان و اطلاع از نظرات مخاطبان در برنامه‌ها و همچنين همكاري با مراكز تحقيقاتي سازمان در انجام دهي و اجراي طرح‌هاي پژوهشي ايجاد شده است.

شرح وظايف

شركت در جلسات شوراي طرح و برنامه‌ مركز.
بررسي، تصويب و انجام‌ طرح‌هاي تحقيقاتي مركز با هماهنگي مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي.
اجراي سياست‌هاي تحقيقاتي ابلاغ‌ شده از سوي مركزتحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي.
برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي خارج از مركز.
برقراري ارتباط با دانشگاهها و مجامع علمي پژوهشي در استان يا منطقه و مراكز تحقيقاتي سازمان و جلب همكاري آنها براي انجام طرح‌هاي تحقيقاتي.
شناخت ويژگي‌هاي مخاطبان برنامه‌هاي سراسري و محلي راديو و تلويزيون در منطقه تحت پوشش.
انجام تحقيقات پيمايشي مركز و مشاركت در انجام طرح‌هاي پيمايشي مركز استان و مراكز تحقيقاتي سازمان.
برقراري ارتباط با واحدهاي فرهنگي منطقه و استفاده از تحقيقات مرتبط با رسانه در زمينه توليد برنامه‌ها.
مطالعه و بررسي در زمينه فرهنگ مردم(انديشه‌ها و باورها، پيشينه،‌آئين‌ها و مراسمها، موسيقي و...) در منطقه تحت پوشش.
ساير فعاليت‌ها:
شركت در جلسات ارزيابي برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني مركز .
شركت در جلسه شوراي جوانان .
شركت در جلسه هماهنگي سياسي .
برگزاري و شركت در جلسات شوراي علمي پژوهشي .
شركت در جلسات شوراي مديران .
abad@irib.ir

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.