صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1401/05/20
 

واحد آموزش و پژوهش (واحد تحقيقات و سنجش برنامه‌اي سابق) مردادماه 1377 با حضور جناب آقاي حسين ذوالقدر، به عنوان مدير، آغاز به كار نمود. ايشان تا سال 1381 مسئوليت اين واحد را بر عهده داشتند. پس از ايشان آقاي محسن مافي به مدت حدود يك سال در اين سمت فعاليت نمودند. در ادامه امور مربوط به اين واحد توسط پژوهشگران رسمي اداره گرديد و اكنون نیز آقای عابدینیان به عنوان سرپرست واحد (از سال 83) مشغول بكارمی باشند.
در حال حاضر اين واحد با 3 پژوهشگر رسمي و حدود 25 پرسشگر كه به صورت پروژه‌اي فعاليت مي‌نمايند، انجام وظيفه مي‌كند.
بخش‌هاي داخلي واحد آموزش و پژوهش شامل:
الف- بخش تحقيقات نظري
ب- تحقيقات پيمايشي
ج- بانك اطلاعات
د- بخش آموزش كاركنان و مديران
ذكر اين نكته ضروري است كه با پيوستن واحد آموزش به واحد تحقيقات و سنجش برنامه‌اي، واحد كتابخانه از آن منفك شده و با واحد آرشيو ادغام گرديد. همانطور كه در بالا ذكر گرديد اين واحد به واحد آموزش و پژوهش از اواخر سال 1384 تغيير نام يافت.
- با توجه به نوپابودن فعاليت‌هاي آموزشي به صورت مستقل در مركز قزوين، دوره‌هايي با اولويت بخش‌هاي توليد، به شرح ذيل برگزار گرديد.
فعاليت‌هاي مربوط به امور آموزشي و اجرايي:
در اين بخش كليه فعاليت‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و احياناً امور مربوط به كتابخانه و ساير واحدهاي ذيربط منعكس شود.
برگزاري و پوشش 16 دوره آموزشي براي كارمندان و مديران مركز:
1- دوره آموزشي تدوين
2- دوره آموزشي تهيه‌كنندگي تلويزيوني
3- دوره آموزشي نورپردازي و تصويربرداري
4- دوره آموزشي كارگرداني تلويزيوني
5- دوره آموزشي كنترل پروژه
6- كارگاه نمايش راديويي
7- دوره آموزشي زيبايي‌شناسي در تدوين
8- دوره آموزشي گويندگي و فن بيان 1
9- دوره آموزشي گويندگي و فن بيان 2
10- دوره آموزشي آشنايي با الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO – 9001
11- دوره آموزشي مستندسازي در سيستم مديريت كيفيت ISO – 9001
12- دوره آموزشي مميزي داخلي در سيستم مديريت كيفيت ISO – 9001
13- دوره آموزشي مهارت‌هاي رايانه (سطح اول) ويژه مديران مركز
14- دوره آموزشي گزارشگري و مصاحبه
15- دوره آموزشي مديريت زمان
16- دوره آموزشي نويندگي در راديو
• ارتباط با تعدادي از مراكز آموزشي قزوين
• تهيه اطلاعات آموزشي كاركنان مركز به منظور تشكيل پرونده آموزشي
• انجام نيازسنجي آموزشي شش‌ماهه اول و شش‌ماهه دوم 85
• آماده‌سازي فضاي آموزشي مركز
• ارائه جزوات، سي‌دي، نشريه حرفه آموزش سازمان به شركت‌كنندگان در دوره‌ها و ساير علاقمندان
• نظرسنجي از شركت‌كنندگان درخصوص كيفيت اجراي دوره‌هاي آموزشي
• پيگيري صدور گواهينامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي
• انعكاس خبر تشكيل دوره‌ها در هفته‌نامه سازمان و هفته‌نامه‌هاي محلي استان (با همكاري روابط عمومي مركز)

جهت ارتقاي آگاهي همكاران درخصوص زبان فارسي و زبان‌هاي خارجي (انگليسي، عربي، آلماني و فرانسوي) هر ساله آزمون‌هايي برگزار مي‌گردد. چنانچه شركت‌كنندگان حداقل نمره لازم را كه در آئين‌نامه مربوط به آزمون‌هاي زبان ذكر گرديده، كسب نمايندن يكي از شرايط ترفيع به رده شغلي بالاتر را به دست خواهند آورد. در غير اين صورت از تريفيع آنها جلوگيري به عمل مي‌آيد.
مدير واحد آموزش و پژوهش در غالب شوراهاي مركز عضويت داشته و دبيري جلسه شوراهاي علمي – پژوهشي، اتاق فكر و شوراي جوان را نيز بر عهده دارد.
جهت تهيه و تصويب طرح‌هاي پژوهشي موردنياز مركز، لازم است مقدمات مربوطه، براي مشخص‌كردن موضوع مربوط و معرفي پژوهشگر و مجري طرح پژوهشي از سوي واحد آموزش و پژوهش فراهم گرديده و در شوراي علمي و پژوهشي با حضور 2-1 نفر كارشناس پژوهش و ساير اعضاي اين شورا (مديركل، معاونين صدا، سيما، اطلاعات و اخبار و مدير آموزش و پژهش) مطرح و بررسي شود.
تعداد پرسشگران در حال حاضر 29 نفر مي‌باشد. (تعداد آقايان و خانم‌ها به ترتيبي 5 و 24 است.)
- تعداد طرح‌هاي پيمايشي به ترتيب در سال 77 – 12 طرح
در سال 78 – 19 طرح
در سال 79 – 16 طرح
در سال 80 – 36 طرح
در سال 81 - ـــ طرح
در سال 82 – 28 طرح
در سال 83 – 34 طرح
در سال 84 – 76 طرح
در سال 85 – (8 ماه اول – 23 طرح
در سال 86 – 22 طرح تا مهرماه

عملكرد واحد آموزش و پژوهش مركز قزوين در هشت‌ماهه اول 1385

رديف عنوان طرح تاريخ اجرا محل اجرا واحد سفارش‌دهنده مجري طرح

1 نظرسنجي سريال‌هاي نوروز 85 15/1/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها حسين عابدينيان
2 نظرسنجي فيلم‌هاي سينمايي نوروز 85 16/1/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها حسين عابدينيان
3 نظرسنجي از روستاييان درباره برنامه‌هاي تلويزيوني 21/1/85 روستاها امور پژوهش شهرستان‌ها حسين عابدينيان
4 پيامگيران سيما – بهار 85 3/4/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها حسين عابدينيان
5 پيامگيران صدا – بهار 85 5/4/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
6 پيامگيران خبر – بهار 85 10/4/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
7 ميزان مخاطب رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه‌هاي سيماي استاني 11/4/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره
اميني
8 ميزان مخاطب رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه‌هاي سيماي استاني 12/4/85 تاكستان امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
9 ميزان مخاطب رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه‌هاي سيماي استاني 13/4/85 بوئين‌زهرا امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
10 نظرسنجي درباره پخش جام‌جهاني فوتبال 14/4/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
11 ميزان مخاطب رضايت و اعتماد مردم نسبت به برنامه‌هاي صداي استاني 15/4/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
12 نظرسنجي انتخابات مجلس خبرگان 1 1/5/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
13 نظرسنجي انتخابات مجلس خبرگان 2 18/5/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
14 نظرسنجي از كودكان و نوجوانان درباره برنامه‌هاي شبكه‌هاي استاني سيما 4/6/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
15 نظرسنجي انتخابات مجلس خبرگان 3 28/6/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
16 نظرسنجي انتخابات شوراي شهر 1 5/7/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
17 پيامگيران سيما – تابستان 85 8/7/ 85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
18 سريال‌ها و فيلم‌هاي سينمايي 9/7/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
19 پيامگيران صدا – تابستان 85 10/7/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
20 پيامگيران خبر – تابستان 85 11/7/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
21 نظرسنجي انتخابات مجلس خبرگان 4 9/8/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
22 نظرسنجي انتخابات مجلس خبرگان 5 21/8/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني
23 نظرسنجي انتخابات شوراي شهر 2 22/8/85 قزوين امور پژوهش شهرستان‌ها طاهره اميني

- مساحت فضاي آموزش و پژوهش حدود 75 متر مربع است.
- تعداد طرح‌هاي پژوهشي انجام‌شده:
- بررسي مسائل و مشكلات تعدادي از ادارات و سازمان‌هاي استان قزوين – (حدود 55 دستگاه و اداره) توسط پژوهشگران مركز
- تهيه اطلس فرهنگي استان قزوين – حسين عابدينيان و سيدمحمود ايزدپناه
- نظرسنجي از كارشناسان و صاحب‌نظران درخصوص زمان مناسب پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون استان
- مسجد جامع قزوين در گذر زمان
- طرح پژوهشي در زندگي فرهيختگان علمي، فرهنگي و سياسي استان قزوين – حسين ذوالقدر و فاطمه بابايي‌فر بهمن 1378
- 1 طرح پژوهشي سيماي شهر الوند – حسين ذوالقدر – 1377
- شناسايي جوانان موفق استان
- تهيه بيوگرافي ائمه محترم جمعه و جماعات در روحانيت بنام استان
برگزاری آزمون پرسشگری در 4 آبان 1386 كه در حدود 111 نفر شركت كردند ، ازمیان آنها 80 نفر در مرحله اول انتخاب شدند ، و در نهایت بعد از مصاحبه وگزینش حدود 40 نفر انتخاب شدند.

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.