صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/08/04
 
شهر :  مناطق بومي شهرستان كميجان
نام مناسبت : آئین نمايش سياه سرفه(قاراائيسكيورمه)
زمان اجرا :  زمان بلا يا بيماري ناگهاني 
آداب و رسوم :
تاريخچه : نمايش آئين سنتي قاراايسكيورمه در گذشته هاي نه چندان دور به منظور رفع بيماري بلاياي طبيعي و يا مقابله با شيوع مرض سياه سرفه در مناطق بومي شهرستان كميجان اجرا مي شده است. قاراايسكيورمه اصطلاحاً به معني سياه سرفه آمده است اما شكل اجرايي آن بيشتر بجهت جلوگيري از هر بلا يا درد يا رنج يا آفت يا شكستي است كه خانواده يا فاميل يا كل مردم روستا را در بر گرفته و يا خواهد گرفت. آيين نمايشي بلاگردون جز لاينفك فرهنگ عامه ايرانيان است. بلا گردون معصوم و بلا گردن ملعون دو گونه شناخته شده از رفتارهاي بومي سنتي اقوام ايرانيان است كه قاراايسكيورمه جزو گروه دوم به شمار مي‌رود. زماني كه بلا يا بيماري ناگهاني مي رسد بي درنگ بر اشياء حيوان يا فردي كه ظاهراً علت رنج جامعه است، انگشت نهاده مي شود و معتقدند كه با از ميان رفتن علت، جامعه از شر عاملي كه باعث درد و رنج شده است بظاهر رهايي مي يابد. زنان روستايي عيسي آباد اراك نيز بدنبال هر شگون بدي چنانكه زنگ خطري جدي در رابطه با مرگ و مير يا مريضي يا شيوع هر تلخ كامي را احساس كنند تنها راه چاره را در اين مي دانند كه يك عنصر بد قدم و شوم و كريه را كه در ده مأوا گزيده بيرون كنند. پس براي يافتن آن پليدي همه زنان يكدست مي شوند و با تمام وجود تا بيرون راندن آن تلاش مي كنند و بر اين باورند كه تا حصول نتيجه نبايد از پاي بنشينند. بنابراين همه جا را مي گردند و شناسايي تك تك مردم روستا را سر لوحه كار خود قرار مي دهند تا اينكه بالاخره فرد نامتعارف و بد مريض يا پليد يا بدكاره اي را پيدا كنند، در غير اين صورت يكي از افراد كريه المنظر يا ناقص الخلقه يا سبك عقل روستا را بعنوان نماد و نشانه پليدي، زشتي، بدي، مرض و بد قدمي انتخاب مي كنند و به گردنش افسار مي زنند و با لباس مندرس و پاهاي برهنه در كوچه پس كوچه هاي روستا مي گردانند و در آخر از ده بيرون مي كنند. منبع: اطلس فرهنگی و رسانه ای استان مرکزی
    
 
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.