صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/08/04
 
شهر :  روستاهاي شهرستان كميجان (عیسی آباد و ..)
نام مناسبت : خورگتيرمك، ناخور، كله گاو گتيرمك، آوردن
زمان اجرا :  در اواسط بهار سالهاي كم باران  
آداب و رسوم :
تاريخچه : خورگتيرمك نيز يكي از نمايشيهاي آئيني است كه در تعداد كمي از روستاهاي شهرستان كميجان بمنظور طلب باران صورت مي گرفته است اين مراسم در انار عيسي آباد هنوز هم با جديت كامل باوري راسخ اجرا مي گردد. بعد از احساس خطر جدي مردم منطقه از قحطي ناي از بي باراني و پس از عدم موفقيت چمچه خاتون يا چمچه گلين اجرا مي شود. در اواسط بهار سالهاي كم باران كه خطر از بين رفتن محصولات كشاورزي وجود دارد اين مراسم شكل مي گيرد زمان اجراي آن روز است و اجرا كنندگان اصلي ناخورگتيرمك همگي زنها هستند. اگرچه مردان نيز پشت صحنه آنان را ياري مي دهند. در كميجان بنام داروگتيرمك مي شناسند با اين تفاوت كه شير دوشيده گوسفندان را با آرد و برنج پخته (سوت آشه) و سپس از ناودان به زير مي ريختند. زنان بومي لباس مردانه يا چوپاني يا نظامي مي پوشند و قطار و فشنگ بر كمر خود مي‌بندند اسلحه به دست مي گيرند. گاه قطار فشنگ واقعي است و گاهي هم از شال گردن براي نشان دادن آن استفاده مي كنند و يا تكه چوبي به دست مي گيرند تا نشان دهنده اسلحه باشد. منظور از اين كارها نشان دادن خشم و جنگ جويي و اعتراض زنان روستايي نسبت به خشك سالي است. زنها صورت هاي خود را به گونه اي مي پوشانند كه مانند راهزنها شوند و نشانه هايي از تنگدستي و فقر و هرج و مرج بر تن داشته باشند چرا كه معتقدند با اين حركت پر جنب و جوش خانوادگي و قومي و روستايي زمين و آسمان را تهديد مي‌كنند كه اگر باران نيايد و قحطي شود مردم مجبور به دزدي و قتل و غارت يكديگر مي شوند. سپس زنها با چاوش خواني و قدرتي مردانه در عيسي آباد و انار تظاهرات علني به راه مي‌اندازند و وقتي متحد شدند به طرف چراگاه هاي روستاي همسايه هجوم مي برند و گله‌هاي گاو يا گوسفنداني كه در آنجا با خود مي برند و به شكل نمادين با چوپان مي‌جنگند، سپس گاو و گوسفند و مرغ و خروس هاي دزديده شده را به روستاي خود مي‌آورند و در اتاقي زنداني مي كنند تا صدايشان در بيايد و معتقدند كه بايد صدايشان به خدا برسد. و شيرهاي دوشيده از انها را به دست زني معتمد مي دهند تا از ناودان بزرگترن مسجد ده از داخل ناودان به قبله مسجد فرو بريزدتا خدا رحم كند و باران بيايد.
    
 
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.