شهر :  آشتیان
نام مکان :   آب انبار آشتیان که در خود شهر آشتیان واقع است
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه :
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.