شهر :  سربند
نام مکان :   دره سماخلی
نوع مکان : تاريخي
تاريخچه : در روستای مالمیر استانه واقع شده است
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.