شهر :  خمين
نام مکان :   امامزاده ابوطالب
نوع مکان : مذهبي
تاريخچه : امامزاده ابوطالب
در مركز خمين امامزاده ابوطالب بن زيد بن امام حسن مجتبي عليه السلام كه نزد مردم به شاهزاده ابوطالب معروف است ، در مساحتي حدود 6000 متر مربع واقع گرديده است و داراي گنبد و ايوان آجري ساده اما با تناسب و زيباست قسمت داخلي گنبد به شكل زيبائي آينه كاري شده و ظريح جديد و زيبائي روي مزار گداشته شده است .
آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.