شهر :  آبادان
نام مکان :   علويه سكينه موسوي
نوع مکان : مذهبی
تاريخچه : علويه سكينه موسوي در سال 1233 ه.ش بدنيا آمد و در سال 1303 ه.ش از دنيا رفته است. قبر اين سيده بزرگوار در فاصله بين مزار سيد عباس و سيد جمعه قرار گرفته است. نوادگان سيد جمعه در مورد اين سيده اظهار مي دارند در زمانيكه بلدوزرها براي از بين بردن قبرستان , به قبر مذكور نزديك شدند , مارهاي بسياري از زمين بيرون آمدند و به سمت كارگران روانه شدند و در نتيجه همه دست از كار كشيدند و آنجا را دست نخورده باقي گذاشتند.
هم اكنون مقبره علويه بدون هيچ گونه بنايي در ميان پارك شقايق آبادان موجود مي باشد و پرچم سبزرنگي بر بالاي آن نصب شده است. مردم در اينجا نيز به پرچم دخيل بسته اند و متوسل به اين سيده نشده اند. راجع به ايشان اطلاعات ديگري در دست نمي باشد. فقط مي توان گفت كه مردم با توجه به اعتقادات و ارادتي كه به سادات و اهل بيت دارند به اين سيده متوسل مي شوند. ناگفته نماند كه اين سيده مانند بقيه افراد در اين مقبره مدفون بوده ولي بخاطر حرمتي كه اشخاص براي سادات قائلند و يا دلايل ديگري كه ما از وجود آنها مطلع نيستيم , قبرش را جابجا نكرده اند و در آنجا باقي مانده.آدرس :  
     
 
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.