عنوان :دومین همایش توسعه پایدار
تاریخ : 1395/09/15
توضیحات :
با استعانت از درگاه خداوند متعال و نظر به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت دریا در پیشرفت و حفظ منافع ملی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در نظر دارد پس از برگزاری موفق اولین همایش در بهمن 1393، «دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور»، را با هدف ایجاد بستر مناسب برای مشارکت و تبادل دانش و اطلاعات بین اساتید و پژوهشگران، ارائه آخرین یافته های علمی، ارزیابی ظرفیت های توسعه ای و در نهایت همسویی بین محققان و صاحبنظران حوزه دریایی، در بهمن ماه 1395 برگزار نماید. قدر مسلم برگزاری این همایش که فرصتی موثر در تبیین نقش پژوهش در حل مشکلات زیست محیطی، توسعه ای و صنعتی حوزه دریایی کشور خواهد بود، مستلزم مشارکت صاحبنظران، متخصصان و انديشمندان دانشگاه ها، مراکز علمی- پژوهشی، دستگاه های اجرایی و صنایع مرتبط با حوزه دریا می باشد. بر اين اساس، دبیرخانه «دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور» با افتخار از تمامي اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، كارشناسان و صاحبنظران مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید تا با شرکت در اين رويداد علمی و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.