شهر :  
نام مناسبت : مشعل گردانی
زمان اجرا :  محرم 
آداب و رسوم : مراسم مشعل گرداني در روستاهاي خور خوسف و برکوه سربيشه هنوز هم اجرا مي‌شود. مشعل به شکل استوانه اي است که از تسمه آهني تشکيل شده که بعضي از آنها بلندتر است و پايه مشعل فلزي و حدود دو متر ارتفاع دارد اين مشعل را در شب نهم محرم روشن مي‌کنند.
در روستاي خور عصر تاسوعا مشعل فلزي را که در حسينيه به صورت ثابت نصب شده است، از کنده درخت بنه پر مي کنند و شب بعد از برپايي مجلس روضه خواني چراغ ها را خاموش و مشعل را با نفت روشن مي کنند و سينه ‌زدن دور آن انجام مي شود.
در روستاي برکوه سربيشه شب عاشورا بعد از روشن کردن مشعل در ميدان ضمن سرودن اشعاري آن را به طرف مسجد حسينيه روستا حمل مي­ کنند و در داخل حسينيه مشعل را به ديوار تکيه مي‌دهند و به نوحه‌خواني مي‌پردازند.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.