شهر :  
نام مناسبت : وَاْزدن ِ نان
زمان اجرا :  نوروز 
آداب و رسوم : یکی از سنت های اصیل و زیبای مردم این سرزمین پای بندی آن ها به حق نمک یا نمک خوردگی آن ها بوده و هست.یعنی اگر کسی به هر دلیلی لقمه ی نانی از کسی بخورد،ناخودآگاه و بر اساس رهنمودهای دینی و یا یک پیمان نا نوشته جمعی خود را موظف می داند که در حضور یا غیاب آن طرف ،مدافع حق و حقوق مادی و معنوی او باشد.به همین دلیل مردم مناطقی از استان ،برای پذیرایی از میهمانان نوروزی ،قبل از نوروز ، به اصطلاح چند تنور نان تازه می پختند و می پزند تا در اولین ساعات سال نو با مردم "حق نمک "را تجدید نمایند.مردم به امر نان پختن، نُو وَازَدَه،می گویند.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.