شهر :  
نام مناسبت : حنا بندان
زمان اجرا :  نوروز 
آداب و رسوم : از مراسم گذشته ی مردم این سرزمین است که در مواقع مختلف از جمله " نوروز " آن را برگزار می کرده اند، مردم خراسان جنوبی بر این باورند که حنا بستن سنت دینی است و مایه شادابی و احساس جوانی وزنده دلی می شود و چون در روز نوروز باید شاد و سرحال بود،حنا می بندند.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.