شهر :  
نام مناسبت : روشن کردن چراغ خانه مردگان
زمان اجرا :  نوروز 
آداب و رسوم : اگر کسی در طول سال عزیزی را از دست بدهد و عیدی بر او نگذشته باشد، صاحبان در اولین عید بعد از مرگ او، در شب های قبل از روز ِنوروز، درهای منزل مرده را بازمی گذارند تا اهالی محل یا اقوام و خویشان، دوستان و نزدیکان در شب های پایانی سال به ویژه شب های جمعه برای قرائت اخلاص (فاتحه)و شادی روح مردگان به خانه ی متوفی بروند زیرا معتقدند که روح مردگان درسر ِسال نو به خانه اش می آید.اگر ببیند چراغ خانه اش خاموش است و کسی از او یادی نمی کند،دور خانه می چرخدو،بازماندگان را"آه می زند"یعنی بر آنها نفرین می نماید.براساس همین باور است که بازماندگان چراغی را روشن می کنند و جلوی منزل متوفی می نهند تا رهگذران بفهمند سر ِسال فلانی است و درِِخانه اش باز است.مردم به خانه می روند و پس از اخلاص خوانی، به بازماندگان " سر سلامتی " می دهند و می گویند " یادِاَیّومُو مُکُنَی "،یعنی آیا از ایامی که با مرده داشته اید ، یاد می کنید؟بازماندگان می گویند:" تا زندَه بِِم،دل خَم دا " یعنی تازنده باشیم به آن دل خواهیم داد.وقتی که آخر شب می شود و مردم می روند،بازماندگان مرده،چراغ را از جلوی در منزل بر می دارند و به اصطلاح محلی "پَی در مِنَنْ" یعنی چراغ را پشت درخانه می گذارند.پشت درگذاشتن چراغ در آن شب، علامت این است که آن مجلس تمام شده است .هرکس بیاید و ببیند چراغ را پشت در گذاشته اند ،می فهمد،دیرآمده و باید برگردد .آن شخص حتما و بدون اینکه در بزند یا بهانه ای برای ورود بیاورد،به خانه اش بر می گردد تا شبی دیگر مراجعه نماید.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.