شهر :  
نام مناسبت : سیل و سیاحت
زمان اجرا :  نوروز 
آداب و رسوم : مردم در اکثر نقاط استان ، سه روز اول عید را فقط به دیدو بازدیدمی گذرانند که البته این دید و بازدیدیها ، بعد از سوم نوروز هم ادامه می یابد اما اهمیت سه روز اول بیشتر است. افزون بر آن عده ای شش روز اول نوروز را "عید سلطانی" می نامند و ضمن دید و بازدیدها، دسته جمعی یا خانوادگی به دامن دشت و صحرا می روندو عموما نهار ی را دورهم می خورند و در کوه و دشت می گردند.این گشت و تفریح را در اصطلاح محلی «سیل و سیاحت » می گویند. بدیهی است که سیل و سیاحت روز سیزده که در منطقه ، به میله معروف است، با تمام گردش ها فرق میکند و با اسباب و امکانات بیشتری و تقریبا توسط 90 درصد مردم انجام میشود.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.