شهر :  
نام مناسبت : جشن انگور
زمان اجرا :   
آداب و رسوم :
تاريخچه : برگزاری جشن هنگام برداشت محصولات در همه جای جهان رواج دارد و مردم ایران نیز علاوه بر جشن‌های ملی و تقویمی، مراسم شادمانی و پایكوبی را در زمان برداشت فراورده‌های كشاورزی و باغی برپا می‌كرده‌اند. یكی از این آیین‌های مردمی جشن انگور است كه از روزگاران گذشته در سرزمین قزوین برگزار می‌شده است. منطقه قزوین از دیرباز به پرورش انگورهای فراوان و مرغوب شهرت داشته است. مقدسی جغرافی‌دان بزرگ اسلامی و مولف احسن التفاسیم فی معرفه الاقاليم، قزوین را در قرن چهارم هجری این چنین توصیف كرده است: «قزوین بزرگ و پرتاكستان است.» ابوالفداء مولف تقویم البلدان نیز با تعبیری نزدیك به مقدسی گفته است: «قزوین را تاكستان‌های بسیار است.» دركتاب ارزشمند مسالك و ممالك به صادرات انگور و كشمش از قزوین اشاره رفته و آمده است: «قزوین دو شارستان است و دیوار دارد و مسجد آدینه در شارستان بزرگ است. در شهر دو كاریز كوچك هست خوردن را و كشت بر آب باران بود و با این بی‌آبی شهری پر نعمت است... میوه بسیار دارند: انگور و بادام و مویز چندان بود كه به شهرها ببرند.» جهانگردان اروپایی نیز در گزارش‌ها و سفرنامه‌های خویش، قزوین و انگورش را به نیكی ستوده‌اند چنانكه شاردن تاكیده كرده است: «در قزوین بهترین انگور ایران به دست می‌آید.» فلاندن هم گفته است: «خاك قزوین حاصلخیز و مزروعی و انگوری فراوان و اعلا دارد كه آن را شاهانه می‌نامند.» این سخن لردكرزن شاهدی دیگر بر مدعای ماست: «قزوین از نظر انگورهای خوب و بعضی كارخانجاتش قابل ملاحظه است.» از انواع بی شمار انگور، بیش از چهل نوع انگور در استان قزوین كاشته می‌شود كه مهمترین آنها عبارتند از: شاهانی، بیدانه سفید، بیدانه قرمز، فخری، عسگری، صاحبی، چفته، ریش بابا، رازقی، اولوغی، خلیلی، میش پستان، حسینی ملكی، یاقوتی، رجبی سیاه، رجبی سفید، اتابكی، طایفی، بارجین، مثقالی، سنجری و... . سطح زیر كشت انگور در استان قزوین به سی و پنج هزار هكتار بالغ می‌شود و پس از استانهای فارس و خراسان سومین استان كشور به شمار می‌رود و از نظر تولید انگور نیز رتبه نخست را داراست. شهرهای تاكستان و قزوین همه ساله در شهریورماه شاهد برگزاری جشن انگور بوده و طی آن علاوه بر اجرای موسیقی فولكلوریك و سروده‌هاي بومي، از تولیدكنندگان انگور (در محلات مختلف)، پدید‌آورندگان مرغوب‌ترین و بيشترين انگور، و نوآوری در كاشت، داشت و برداشت انگور تجلیل می‌شود.
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.