شهر :  
نام مناسبت : آستانه بوسان
زمان اجرا :  فرداي عروسي 
آداب و رسوم : صبح روزی که در شب آن مراسم عروسی انجام خواهد شد، داماد به همراه دو ساقدوش به خانه عروس رفته ، در می زند ولی وارد خانه نمی شود . پدر و مادر عروس گوسفندی را که از قبل آماده کرده اند ، جلوی در خانه ، در برابر پای داماد خود قربانی می کنندو داماد هم چهار چوب در را می بوسد.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.