شهر :  
نام مناسبت : جهاز بران
زمان اجرا :   
آداب و رسوم : خانواده عروس بعد از آماده کردن جهاز ، صورت کاملی از آن تهیه می کنند و در روز معینی ،آن ها را در خنچه ها چیده و به خانه داماد می برند.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.