شهر :  
نام مناسبت : سیزده بدر
زمان اجرا :  13 فروردين 
آداب و رسوم : در روز سیزده بدر ، مردم به دامان طبیعت پناه می برند. به هنگام ناهار ، معمولاچندین خانواده یک سفره بزرگ می گسترانند و غذاهایی را که هر یک از منزل آورده اند را در آن می چینند.
پس از خوردن ناهار ، به سرگرمی و بازی می پردازند و نیز رسم بر این است تا هر کس به کنار رود برود و هفت سنگ کوچک را به نیت رفع و دفع هفت بلا و بیماری به داخل آب پرتاب کند و دوشیزگان برای گشایش بخت خود سبزه ها را گره بزنند و این شعر را زمزمه کنند:
سیزده بدر / سال دگر خانه شوهر / بچه بغل
در پایان ، سبزه های خود را در آب می اندازند و به خانه های خود باز می گردند.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.