شهر :  
نام مناسبت : درخت خونبار
زمان اجرا :   
آداب و رسوم : در روستای « زر آباد » از توابع بخش « رودبار الموت » ، درخت چنار کهن سالی وجود دارد که به اعتقاد و شهادت اهالی محل ، هر ساله هنگام اذان صبح روز عاشورا، از ساقه های آن مایع قرمز رنگی مانند خون تراوش می کند. به همین خاطر هر سال ، افراد بسیاری از مناطق دور و نزدیک به این محل می آیند و زیر درخت خونبار می روند تا هم به عزاداری بپردازند و هم شاهد تراوش خون از آن باشند. مردم این روستا بر این باورند که بر روی بعضی از برگ های این درخت ، نام پنج تن « آل عبا » حک شده است .
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.