شهر :  
نام مناسبت : سو كواري سیزدهم محرم
زمان اجرا :   
آداب و رسوم : به گواهی مورخین ، بعد از واقعه کربلا کسی از ترس « یزید بن معاویه » جرات نمی کرد تا جنازه های یاران امام حسین (ع) را دفن کند: تا اینکه زنان طایفه « بنی اسد » جمع شدند و به خاک کردن جنازه ها پرداختند. این واقعه در روز سیزدهم ماه محرم اتفاق افتاد. به همین خاطر زنان قزوینی در روز سیزدهم ماه محرم، در مسجد « علی اکبر»این شهر جمع می شوند ، عده ای بیل و کلنگ به دست می گیرند و عده ای دیگر پیکرهای پارچه ای بدون سر را بر دوش گرفته و به دور شهر می چرخند و دوباره به آن مسجد بر می گردند و در آنجا به سینه زنی و نوحه خوانی می پردازند.
تاريخچه :
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.