نام و شهرت : میرفیض ا... تفرشی
تحصيلات :  
کتب :
تحقيقات :
زمينه فعاليت :
سوابق کاري : میرفیض ا... بن عبدالقاهربن ابی اللعام حسنی معروف به تفرشی از اكابر علمای امامیه بود كتابی در اصول انوار قمریه در شرح اثنی عشریه صلوتیه صاحب معالم و حاشیه بر مختلف علامه از تالیفات او است و صاحب و مسائل دو كتاب اولی و سومی را به واسطه حال پدرش شیخ علی بن محمد عاملی از خود مولف روایت می‌كند تفرشی در رمضان سال هزار و بیست و پنج از هجرت در نجف اشرف وفات یافت.
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.