نام و شهرت : یوسف عادلشاه ساوجی
تحصيلات :  
کتب :
تحقيقات :
زمينه فعاليت :
سوابق کاري : ابوالظفر یوسف عادلشاه تركمانی روحی ساوی، معروف به یوسف عادلشاه ساوی یا یوسف علیخان ساوه‌ای ادیب شاعر و دانشور بزرگ كه سلسله عادلشاهیان را در پایان قرن نهم هجری در سرزمین هند بنیان نهاد زایش او در روم (تركیه كنون) حدود سالهای 841 تا 847 ق بوده است پدر وی سلطان مراد از سلاطین بزرگ و مشهور آل عثمان در سال 853 به مرگ طبیعی در عثمانی درگذشت و پس از او پسر بزرگش سلطان محمد بر تخت نشست وی هنگامیكه بر تخت نشست به قصد فرونشاندن فتنه‌ای احتمالی بر قتل یوسف همت گماشت ولی یوسف به تدبیر مادر از مرگ نجات یافت و راهی ساوه شد وی پس از 16سال ساوه را ترك كرد و به بندر مصطفی آباد دابل مسافرت كرد- پس از چندی به بیچابور رسید و سپس به احمدآباد بیدر رفت و سرانجام در سالهای 896-895 رسماً در بیچابور به نام خویش خطبه شاهی خواند و خود را یوسف عادلشاه نامید پس از آن تا پایان عمر به كشورداری و انجام اصلاحات داخلی و جنگ با دشمنان مشغول بود.
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.