نام و شهرت : حسينعلي خان نكيسا تفرشي عراقي (اراكي) نكيسا
تحصيلات :  
کتب :
تحقيقات :
زمينه فعاليت : خواننده تعزيه و خواننده رديف موسيقي ايراني
سوابق کاري : نكيسا فرزند حاجي مؤذن [حاج ملا رجبعلي] و متولد 1300 هجري [قمري] است. در ترخورانِ تفرش متولد شد و چون از طفوليت صدايي رَسا، مليح و مطبوع داشت، پدرش، استادش بود و رموز خوانندگي را به او ياد داد. از ديگر اساتيدش مي توان ميرزا بابا را نام برد.
هنوز به سن بلوغ نرسيده بود كه خوانندگي او مورد توجه قرار گرفت و از شبيه خوانهاي تكيه دولت شد. و بعدها از شبيه‌خوان‌ها و خوانندگان معروف گرديد.

نكيسا در 5 آبانماه 1352 فوت كرده و در مصاحبه اي در 1349 يا 50 ضبط كرده اند و در آن هنگام نكيسا حدود 100 سال عمر داشته. با اينحال چنان سرزنده است كه مصاحبه كننده به نكيسا ميگويد "كاش اين روحيه شما رو ما هم داشتيم!"
مقبرة نكيسا دو سنگ دارد؛ يكي سنگ قديمي و ديگري سنگِ جديد - كه حاتم عسگري، خواننده و شاگردِ نكيسا براي پاسداشت يادِ او بنا كرده.
ملّا رجبعلي، پدر نكيسا مؤذّن و تعزيه خوان شهر بوده و صداي معركه اي داشته و مردم هم به او اعتقاد عجيبي داشته اند. تا آنجا كه مثلاً نباتي را كه به دهن ميگذاشت براي تبرّك ميبُردند.
او تحت تعليم ”‌ميرزا بابا” روش خوانندگي، دستگاه‌ها و گوشه‌هاي موسيقي ايراني را فرا گرفت و در كنسرتي با تار علي اكبر شهنازي شركت كرد.
نكيسا خواننده تعزيه و خواننده رديف موسيقي ايراني بود. نكيسا صفحه هايي با علي اكبر شهنازي (تار) و مرتضي ني داوود (تار) ضبط كرده است.
حسينعلي نكيسا ، علاوه بر مهارت در تعزيه‌خواني در آوازخواني به سبك نرم نيز مهارت داشته، تعدادي صفحه از او به يادگار مانده است. پدرش حاجي ملارجبعلي موذن نيز از خوانندگان و تعزيه‌خوان‌هاي مشهور عصر ناصري است.
نكيسا 112 سال عمر كرد و در اين عمر طولاني بيشتر گوشه‌هاي مهجور موسيقي ايراني را فرا گرفت و به شاگردانش تعليم داد. اين هنرمند ارزنده ولي گمنام در سال 1355 ش در گذشت. استاد حاتم عسگري آوازه‌خواني به شيوه قدما را نزد او فرا گرفت. يكي از قطعات باقي مانده از نكيسا آواز او در دستگاه شور با تار شادروان حاج علي اكبر خان شهنازي با شعري از شاعر بزرگ ايران سعدي شيرازي است اين آواز ” شور” با چنان مهارتي اجرا شده است كه يكي از شاهكارهاي آواز در موسيقي ايراني به شمار مي‌رود.
مرحوم نكيسا، كار دولتي قبول نكرد كشاورز بود و نياز مالي هم نداشت مردي متدين بود كه هيچ گاه بي وضو آواز نمي‌خواند او موسيقي را راز و نياز معنوي و عاطفي با خالق يكتا مي‌دانست.
مرحوم نكيسا با مرحوم اميري فيروز‌كوهي خيلي صميمي بود و به منزل او زياد رفت و آمد داشت. ذكر مولود نبي (ص) كه با تار اميري فيروزكوهي و سه تار مرحوم حسن مشمون اجرا شده است،موجود است.
عنوان “نكيسا” موسيقيدان ايران باستان براي حسينعلي مصفا، حاكي از جايگاه رفيع او در عالم موسيقي است.
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.