نام و شهرت : دکتر حسن خاوری
تحصيلات :  دکترا
کتب : • آب مورد استفاده بشر و رابطه آن با پوشش گياهي • اثر رقم و تاريخ كشت بر رشد و عملكرد سيب زميني در خوزستان • اكولوژي محيط زيست • بررسي مشكلات كشت گياه سيب زميني در منطقه خوزستان • جنگلداري • جنگلكاري • صنوبر در ايران و جهان • كاج معمولي در خوزستان • مسائل پژوهشي پوشش گياهي ايران. • معرفي سيب زميني به عنوان يك محصول زراعي پائيزه در منطقه خوزستان
تحقيقات : دکتر خاوري در کنار تدريس به تحقيق در زمينه هاي - بررسي تعيين بهترين نحوه نمونه گيري در جنگل هاي شمال ايران، بررسي مشکلات تکثير گياهان جنبشي در خوزستان، بررسي و مقايسه پرورش سيب زميني در خوزستان ،بررسي فنولوژي و تعيين هويت عده اي از درختان و درختچه هاي زينتي خوزستان پرداخته است
زمينه فعاليت : خاك‌شناسي
سوابق کاري : عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، عضو هيئت تحريريه مجله علمي كشاورزي از سال 1359 تا 1367، دبير هيدت تحريريه مجله علمي كشاورزي از سال 1364 تا 1367، عضو كميته تاليف و ترجمه دانشكده كشاورزي اهواز از شهريور 1370 تا دي 1372، عضو هيئت مميزه دانشگاه شهيد چمران از اسفند 1362 تا اسفند 1379، عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي در همين مدت، دبير كميته تخصصي گروه كشاورزي هيئت مميزه دانشگاه شهيد چمران از اسفند 1362 تا اسفند 1377، عضو شوراي تشخيص و ارزيابي مشاغل تخصصي و تحقيقي از آبان 1364 تا پايان اعتبار دوره، عضو هيئت داوري كتب كشاورزي و منابع طبيعي در گروه طبيعي در گروه كشاورزي از سال 1359 به مدت 2 سال
    
 کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.