صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/10/09
 
   
نام و شهرت : پروفسور احمد کامیابی مسک
تحصيلات :  پروفسور
کتب : • آخرين ديدار با ساموئل بكت(گفت‌وگو) چاپ پاريس 1374. اين كتاب در مجلة دنياي سخن، ويژه فرهنگ ادب و هنر، شهريور 1370 و همچنين در مجلة نمايش به چاپ رسيده است. • در جست‌وجوي دوست نمايشنامه بر اساس داستان شازده كوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپري، انتشارات كاميابي مسك، پاريس، 1375. • گفت‌‌وگوهايي با ساموئل بكت، اوژن يونسكو، ژان لويي بارو، انتشارات نمايش، تهران، 1381. • مردي با چمدانهايش(نمايشنامه)، اثر اوژن يونسكو ترجمه، انتشارات نمايش، تهران، 1382. با تفسير و گفت‌وگو با ژاك موكلر. • مقدمه‌اي بر تئوريهاي بزرگ تئاتر، اثر ژان ژاك روبين ترجمه، پژوهش، نشر قطره(زير چاپ). • يونسكو و تئاترش اثر كاميابي مسك، پژوهش و تأليف به زبان فرانسه، (ترجمه) انتشارات نمايش، تهران، 1382.به زبان فرانسه. • خدا، انتشارات كاراكتر، پاريس، 1984. • يونسكو و تئاترش با مقدمة اوژن يونسكو(عضو آكادمي فرانسه)، انتشارات كاراكتر، پاريس 1987، چاپ دوم، انتشارات كاميابي مسك، پاريس، 1992. و ....
تحقيقات : • «دربارة كرگدن اوژن يونسكو»، دفتر رنو ـ بارو، شمارة 97 انتشارات گاليمار، پاريس، 1978. • ‌ «گل سرخ شنها»، نمايشنامه‌هاي فرانسوي ترجمه و بازي شده در ايران از 1869 تا 1979. در لا گازت درومادر، چاپ پاريس، 1986. • «تئاتر در ايران»، لقمان، نشرية نشر دانشگاهي به زبان فرانسه، شمارة 15، تهران، سال 92 ـ 1991. اين مقاله به زبان آلماني ترجمه و در مجلة «اسپيكر» در آلمان به چاپ رسيده است. • «چگونه با كرگدن اوژن يونسكو آشنا شدم»، همراه گفت‌وگويي با لوچيان جوركسكو، مجلة ديالگ، نشرية مطالعات رومانيايي دانشگاه پل والري ‌مون پليه، فرانسه، شماره 21 ،1991. • گفت‌وگو با مجلة «ميگرافن»، شمارة 1، پاريس، 2001. مقاله به زبان پارسي. • «تئاتر يونسكو چيست»، همراه با ترجمة ‌مقدمه يونسكو بر رساله دكتراي اين جانب تحت عنوان «آنچه در وراي ديوارهاست»، مجله ادبي تلاش، تهران، 1356. • مصاحبه درباره تئاتر سنتي و مذهبي، شبيه و تعزيه، مجله ادبي تلاش، تهران، 1356. • «هيچ كليدي براي همة قفلها نيست»، گفت‌وگو با بهمن فرسي(نمايشنامه و رمان‌نويس ايراني) درباره تئاتر مدرن در ايران و نيز آثار وي، مجله ادبي تلاش، تهران، 1356. • «عصيان در تئاتر سارتر»،مجلة سينما، تهران، 1358. • «الوار و آزادي»، همراه با ترجمة شعر «آزادي»، روزنامه بامداد تهران، 1358. و ...
زمينه فعاليت :
سوابق کاري : معاون دانشکده هنرهای دراماتیک
بنیادانجمن به نام "شازده کوچولوها" در منطقه پنج پاریس
از دیگر اقدامات استادB-612 ستاره شازده کوچولو
    
   
       
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.