پیوندها - شبکه های تلویزیونی  و رادیویی صداوسیما

 

 


شبکه تلویزیونی:

شبکه های سراسری :
شبکه دوم    http://www.tv2.ir/fa/home

شبکه سوم    http://www.tv3.ir

شبکه چهارم    http://ch4.iribtv.ir

شبکه تهران     http://www.tv5.ir

سیمای برون مرزی :
شبکه جهانی برون مرزی   http://worldservice.irib.ir

رادیو دری   http://dari.irib.ir

شبکه جهانی جام جم   http://www.jjtvn.ir

شبکه جهانی سحر   http://www.sahartv.ir/fa


 شبکه های خبری:
شبکه پرس      http://www.presstv.ir

شبکه العالم      http://fa.alalam.ir

شبکه الکوثر    http://www.farsi.alkawthartv.ir


شبکه های سرگرمی و ورزش:
شبکه پویا http://www.pooyatv.ir

شبکه نسیم http://tvnasim.ir

شبکه آی فیلم http://www.ifilmtv.com/Farsi

شبکه شما http://shomatv.ir

شبکه ورزش http://varzeshtv.ir


شبکه علمی و مذهبی
شبکه آموزش   http://www.tv7.ir

شبکه قران   http://qurantv.ir

شبکه مستند   http://mostanad.iribtv.ir

 شبکه اقتصادی
شبکه بازار   http://www.bazaartv.ir


شبکه های رادیویی :

رادیو ایران      http://www.radioiran.ir/main_newslist.php

رادیو فرهنگ    http://radiofarhang.ir

رادیو پیام     http://www.radiopayam.ir

رادیو جوان      http://radiojavan.ir/Pages/rj.aspx

رادیو ورزش     http://radiovarzesh.ir

رادیو معارف      http://radio.irib.ir/persian/index.aspx?portalid=12

رادیو ندای اسلام     http://www.coiradio.com

رادیو قران       http://www.radioquran.ir

رادیو تهران      http://www.radiotehran.ir/news_eventslist.php

شبکه جهانی صدای آشنا       http://www.sedayeashna.com

رادیو آوا      http://radioava.ir

رادیو اقتصاد      http://www.radio.ir/persian/index.aspx?portalid=7

رادیو سلامت     http://www.radiosalamat.ir/persian

رادیو فصلی     http://www.radiotabestaneh.ir

رادیو نمایش       http://www.radionamayesh.ir

رادیو گفتگو     http://www.radiogoftogoo.ir

رادیو گلچین      http://www.radiogolchin.com