مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح ، با حرف امکان پذیر نیست و قوای مقننه و مجریه موظفند با قانونگذاری صحیح و اجرا و پیگیری قاطعانه ، الگوی مصرف را از " تولید تا مصرف و باز یافت " اصلاح کنند.
 
 آرشیو هفته پژوهش
    هفته پژوهش سال 1392
    هفته پژوهش سال 1391
    هفته پژوهش سال 1390
    هفته پژوهش سال 1389
    هفته پژوهش سال 1388
    هفته پژوهش سال 1387
    هفته پژوهش سال 1386
 اطلاعات هفته پژوهش
   معرفی
    اهداف و محورها
    برگزار کنندگان
    زمان برگزاری
    محل برگزاری
    پوستر گردهمایی
    تقویم برنامه ها
    نشانی دبیرخانه
 
  کمیته ها
  کمیته اجرایی
  کمیته علمی
    کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
    کمیته نمایشگاه
 
 خبرنامه هفته پژوهش
    اخبار هفته
    اطلاعیه ها
    فرم ها
 مراکز پژوهشی
    معرفی مراکز پژوهشی داخل سازمان

  حدیث روز :
 امام علی (ع) فرمود :
اعتدال در خرج کردن موجب فراوانی مال و ثروت و اسراف باعث تباهی و نابودی است.