عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 بررسي تغييرات خرده فرهنگ هاي موثر بر طلاق از گذشته تا حال (دلايل و پيامدها) رقیه حاجی محمدیاری(اصلی) - زهرا یازرلو(اصلی)فرهنگ و اجتماعيطلاق، خرده فرهنگ1399
2 الگوي سنتي غذايي ايران و سلامت جامعه سویل ماکویی(اصلی)فرهنگ و اجتماعيغذا، سلامت ، الگوي غذايي1399
3 تاريخ شفاهي مرکز تحقيقات صدا و سيما محمد حنیف(اصلی)ارتباطات و رسانه - فرهنگ و اجتماعيمرکز تحقيقات صدا و سيما، تاريخ شفاهي1399
4 بازتاب زبان و فرهنگ اقوام ايراني در سريال‌هاي تلويزيوني رسانة ملي بهروز محمودی بختیاری(اصلی)فرهنگ و اجتماعيزبان، فرهنگ، اقوام، رسانه ، سريال 1398
5 قابليت بازآفريني بازي هاي فکري - حرکتي براي رسانه ملي رقیه حاجی محمدیاری(اصلی)ارتباطات و رسانه - فرهنگ و اجتماعيبازي، رسانه1398
6 بررسي عناصر قوميتي در برنامه‌هاي تلويزيوني سویل ماکویی(اصلی)ارتباطات و رسانه - فرهنگ و اجتماعيقوميت، قوم، تلويزيون1398
7 بازنمايي قدرت خانواده در تلويزيون (مطالعه موردي سريال زير پاي مادر) رقیه حاجی محمدیاری(اصلی)ارتباطات و رسانهخانواده، تلويزيون،سريال ، زيرپاي مادر1398
8 جنبه‌هاي نمايشي بازي‌هاي کودکانه با قابليت تبديل به پويانمايي رقیه حاجی محمدیاری(اصلی)ارتباطات و رسانه - کودک و نوجوانبازي، پويانمايي، کودک1398
9 بررسي خوراک مردم ايران در فرهنگ برهان قاطع خلف تبريزي علیرضا دارابی(اصلی)ادبي - فرهنگ و اجتماعيخوراک، برهان قاطع،خلف تبريزي 1398
10 جنبه‌هاي نمايشي آيين‌هاي مرتبط با آب (مطالعه موردي آيين‌هاي باران‌خواهي و آيين‌هاي آفتاب‌خواهي) الهه عطاردی(اصلی)فرهنگ و اجتماعيآب،باران خواهي،آفتاب خواهي،آيين1398

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.