عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 تاريخ شفاهي مرکز تحقيقات صدا و سيما محمد حنیف(اصلی)ارتباطات و رسانهمرکز تحقيقات صداوسيما/تاريخ شفاهي1399
2 جنبه هاي نمايشي آيين هاي مرتبط با آب ( مطالعه موردي آيين هاي باران خواهي و آيين هاي آفتاب خواهي) الهه عطاردی(اصلی)ارتباطات و رسانه - فرهنگ و اجتماعيفولکلور/آب/باران/آيين هاي نمايشي1399
3 الگوي سنتي غذايي ايران و سلامت جامعه سویل ماکویی(اصلی)پزشکي و بهداشتيسلامت/ غذاهاي سنتي1399
4 بازآفريني بازي هاي فکري - حرکتي براي رسانه ملي رقیه حاجی محمدیاری(اصلی)ارتباطات و رسانهبازي هاي فکري/بازي هاي حرکتي/رسانه 1398
5 بررسي عناصر قوميتي در برنامه هاي تلويزيوني سویل ماکویی(اصلی)فرهنگ و اجتماعي - تلويزيونيتلويزيون/قوميت 1398
6 مباني اخلاقي اقتصاد مقاومتي در گلستان سعدي الهه شایسته رخ(ناظر)ادبي - اقتصادياقتصاد مقاومتي/گلستان سعدي/اخلاق1398
7 بررسي خوراک مردم ايران در فرهنگ برهان قاطع خلف تبريزي علیرضا دارابی(اصلی)ادبيخلف تبريزي ، محمدحسين /برهان قاطع/غذاهاي سنتي 1398
8 بازنمايي قدرت خانواده در تلويزيون (مطالعه موردي سريال زير پاي مادر ) رقیه حاجی محمدیاری(اصلی)ارتباطات و رسانه - فرهنگ و اجتماعي - تلويزيونيخانواده/مجموعه هاي تلويزيون/زير پاي مادر(مجموعه هاي تلويزيون) ‎1398
9 جنبه هاي نمايشي بازي هاي کودکانه با قابليت تبديل به پويانمايي رقیه حاجی محمدیاری(اصلی)ارتباطات و رسانه - روانشناسي بازيها/بازيهاي کودکان/نمايش ها/ برنامه هاي انيميشن 1398
10 بازتاب زبان و فرهنگ اقوام ايراني در سريالهاي تلويزيوني رسانه ملي بهروز محمودی بختیاری(اصلی)فرهنگ و اجتماعي - تلويزيونيمجموعه هاي تلويزيون/رسانه ملي/قوم شناسي/زبان 1398

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.