عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست :
  

ردیفعنوانپژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1 گزارش شاخص جهاني وب درباره محبوبيت پلتفرم‌هاي رسانه‌هاي اجتماعي در سال 2022 ميلادي   گزارش شاخص جهاني وب درباره محبوبيت پلتفرم‌هاي رسانه‌هاي اجتماعي در سال 2022 ميلادي1401
2 گزارش شبکه تدابير توسعه پايدار سازمان ملل متحد درباره شاخص شادي و خوشبختي (شادکامي) در 156 کشور جهان   گزارش شبکه تدابير توسعه پايدار سازمان ملل متحد درباره شاخص شادي و خوشبختي (شادکامي) در 156 کشور جهان 1401
3 بازنگري در پرسشنامه رضايت از صدا و سيما شیدا مرادی(اصلی) - احمد عبدالملکی(ناظر)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/رضايت/صدا و سيما1401
4 بازنگري در پرسشنامه اعتماد به رسانه ملي ماهرخ احمدی حداد(اصلی)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/اعتماد/رسانه ملي 1401
5 تقويم آييني ماه هاي قمري جلد 4 ماه محرم (دفتر چهارم)  مذهبيمحرم/تقويم/ماه هاي قمري 1401
6 تقويم آييني ماه هاي قمري جلد 3 ماه محرم ( دفتر سوم ) یاسمین مجتهدپور(اصلی) - علی آنی زاده(ناظر)مذهبيتقويم/ماه هاي قمري/محرم1401
7 تقويم آييني ماه هاي قمري جلد‎2 ماه محرم (دفتر دوم ) یاسمین مجتهدپور(اصلی) - علی آنی زاده(ناظر)مذهبيتقويم/محرم/ماه هاي قمري1401
8 تقويم آييني ماه هاي قمري جلد ‎1 ماه محرم (دفتر اول) ياسمين مجتهدپور(اصلی) - علی آنی زاده(ناظر)مذهبيتقويم/ماه هاي قمري/محرم1401
9 تقويم آييني ماه هاي قمري جلد 5 ماه صفر آمنه جاوید(اصلی) - علی آنی زاده(ناظر)سايرتقويم/ماه هاي قمري/ماه صفر1401
10 تقويم آييني ماه هاي ربيع الثاني ، جمادي الاول ، جمادي الثاني و شوال  مذهبيتقويم/ربيع الثاني/جمادي الاول/جمادي الثاني/شوال1401

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.