فایل‌های آموزشی    
 •  کارگاه طرحنامه نویسی 
 • 
کارگاه روش گروه متمرکز 
 • 
غلطنامه کتاب مباحث اساسی در آمار کاربردی
 • 
معرفي روش گروه کانوني و کاربرد آن در تحقيقات
 •  تحليل داده‌هاي گمشده در SPSS
 •  تحليل جدول‌هاي توافقي با SPSS
 •  راهنمای اجرای آزمون‌های ناپارامتری در SPSS

 
 فیلم های آموزشی    
 
 پاورپوینت مصادیق نقاط قوت و ضعف پژوهش‌های ارائه شده به جشنواره بیستم :
            فایل پاورپوینت :
 
•  کارگاه آموزشی طرحنامه نویسی آقای دکتر احمدعبدالملکی و محمدرضا رضایی‌بایندر :
 
دوره آمار و spss مقدماتی دکتر خوشگویان‌فرد :
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم بخش نهم  
 • روش تحقیق آقای دکتر دلاور :
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم
 
• روش تحلیل گفتمان آقای دکتر کاشی :
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم
 
•  نشانه شناسی آقای دکتر سجودی :
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم بخش نهم بخش دهم
 
•  روش کیو  آقای دکتر خوشگویان‌فرد:
بخش اول بخش دوم            
 
•  طرحنامه نویسی آقای دکتر خوشگویان‌فرد :
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم        
 
•  نمونه گیری با spss آقای دکتر خوشگویان‌فرد:
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم      
     
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.